Zeeno

Service Design

A Zeeno ontwikkelt op dit moment diensten voor organisaties als Scania, Beweging 3.0, Scholen in de Kunst en Medeco
Rode draad bij die ontwikkeling is :
Inzicht in wat mensen willen.
Samenwerken in multi-diciplinaire teams.
Visualiseren en prototypen.
Uitproberen en leren.
Common (business) sense.