Nieuws

Zeeno

Nieuws

15 juni 2012

Opening van Schipbreuk.

15 juni nam Ideate feestelijk haar intrek in het nieuwe kantoor Schipbreuk. Ideate is een samenwerkingsverband van vier service design consultants. Zeeno is één van de partners van Ideate. De middag begon met twee lezingen van Maartje Huinink (consumer insights manager bij UPC) en Onno van der Veen namens Ideate over het thema ‘ken je klant’. In en rond Schipbreuk bleven veel gasten tot ver in de avond met het Ideate team feestvieren.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14 juni 2012

Yellow Cats in Schipbreuk.

In het nieuwe onderkomen van Ideate, Schipbreuk, verzorgde Onno van der Veen een workshop over service design en visual storytelling. De Yellow Cats is een club van marketing- en innovatiemanagers van bedrijven als ING bank, Nuon, ANWB… Na een inleiding over service design, doorspekt met voorbeelden en cases gingen de deelnemers aan de slag met de diensten van hun eigen organisatie. Door eerst op een nieuwe manier na te denken over Jobs-to-be-done, oftewel welke taken wil onze klant realiseren met onze dienst Daarna gingen de deelnemers een visueel verhaal maken volgens het format van ‘de reis van de held’. Aan het eind van de avond hing Schipbreuk vol storyboards in zes plaatjes van ideeën voor nieuwe diensten.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 maart 2012

Zeeno ontwikkeld nieuwe dienst voor Scania.

Op 4 maart presenteerde Scania een nieuwe dienst voor transportbedrijven “Fleetconsultancy’. Dit programma dat Zeeno met Scania en Logica ontwikkelde, helpt chauffeurs om blijvend zuiniger te rijden. Onder meer door een uitgekiend begeleidingsprogramma en een digitale tool die met behulp van game elementen zuinig rijden gemakkelijker maakt. Eerder is al aangetoond dat het mogelijk is om zo’n 10 tot 15% te besparen op brandstofverbruik. Met dit programma laten we zien dat dat ook duurzaam kan. Bekijk hier het persbericht van Scania http://www.scania.nl/about-scania/media/press-releases/2012/Q1/Fleet-Consultancy-by-Scania-realiseert-brandstofbesparing-door-gamification.aspx

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 februari 2012

Zeeno ontwikkeld nieuwe services met Medeco.

In 2011 ontwikkelde Zeeno met Medeco een service portfolio. In een aantal trainingsdagen werden de marketeers van Medeco door Zeeno opgeleid tot service designers. De rol van Zeeno was het team in de praktijk te begeleiden door werksessies te leiden, werkvormen aan te bieden en kritisch en creatief mee te denken. Door constant vanuit begrip voor klanten te redeneren en door de ogen van klanten te blijven kijken werden nieuwe diensten ontwikkeld waarmee Medeco haar relatie met haar klanten kan versterken. In de woorden van marketing manager Barbara Pacifico: een inspirerend en waardevol proces, maar ook nog eens kosten efficiënt. Je geeft minder uit aan externe adviseurs en de kennis komt ook echt in je eigen organisatie terecht. Bekijk hier een film over de Medeco case http://vimeo.com/37162796

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10 januari 2011

Zeeno introduceert workshopprogramma.

Hoe innoveer je diensten. Veel organisaties beseffen dat het vernieuwen en verbeteren van hun diensten noodzakelijk is voor de toekomst. Maar hoe doe je dat. Hoe wordt je klantgericht, onderscheidend en aantrekkelijk. In de Crash-Course Service Design leren organisaties in één dag, hands-on hoe je je klant leert kennen en hoe je op die inzichten nieuwe diensten ontwikkelt en business cases bouwt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5 januari 2011

Onno van der Veen verzorgt masterclass Designeffectiviteit bij Eurib

EURIB/ European Institute for Brand management heeft een masterprogramma met de uitstroomvarianten brand, design en reputation management. Onno geeft invulling aan Design-effectiviteit, ofwel op welke manier kan design bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen. Hoe meet je Return on Investment van design. Volgens Raymond Turner is ‘money spent on design the largest single sum management knows least about’. In de masterclass leren aankomend designmanagers hoe je design effectief kan inzetten om om stategische bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22 oktober 2010

Ontwerp van nieuw zitsysteem voor electrische rolstoelen valt in de prijzen.

Bij de Goed Industrieel Ontwerp erkenningen is het nieuwe Sedeo zitsysteem van Handicare bekroond met een special award. Het zitsysteem combineert een enorme variatie in gebruiksmogelijkheden en ergonomie met hoogwaardige vormgeving en afwerking.
(Sedeo werd ontworpen i.s.m. Scope Design & Strategy, ACE en Handicare)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 mei 2010

Zeeno help mee met het ontwikkelen van het Innovatieprogramma voor de Creatieve Industrie.

In 2004 wees het Innovatieplatform de creatieve industrie aan als sleutelgebied voor de Nederlandse economie. Om die creatieve industrie vooruit te helpen wordt nu een innovatie programma ontwikkeld, met als centrale thema de waarde van creatie. Binnen het programma wordt met een ‘design thinking’ aanpak een aantal grote maatschappelijk economische knelpunten bij de kop genomen binnen de thema’s Zorg, Mobiliteit en Duurzame energie. Zeeno is gevraagd een model te ontwikkelen om de waarde die met die ‘design thinking’ aanpak wordt gegenereerd meetbaar en zichtbaar te maken.

Door zo aan te tonen wat de waarde van creativiteit is wordt zichtbaar dat investeren in creativiteit loont.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 april 2010

Zeeno is op 1 april 2010 van start gegaan.

Gespecialiseerd in human centered design van producten en diensten. Vanuit de filosofie dat succesvolle ontwerpen gebouwd zijn op inzicht in gebruikers en onderdeel zijn van een brede propositie.